Plavecký kurz pre neplavcov   – 90  eur za kurz

Kondičné plávanie                      – 90  eur za polrok školského roka

Individuálny tréning                  – 12 eur /hod + vstupné na plaváreň