Cena kurzov pre neplavcov je 125€ – 20 lekcií po 50 min.

Cena tréningov pre plavcov je 125€. Tréningy trvajú do konca prvého šk. polroka.